Spoločnosť Montessori Bratislava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Prečo Montessori?

Metóda Montessori, ako holistický pedagogický prístup, sa v súčasnosti považuje za jeden z najúspešnejších spôsobov vzdelávania, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie.

Súčasný výskum potvrdzuje efektívnosť metódy Montessori. Niekoľko kľúčových prvkov tohto prístupu pomáha naplniť vzdelávacie ciele, ktoré si vytýčili dnešní rodičia pre svoje deti. Prajú si, aby z ich detí vyrástli schopní a sebavedomí ľudia, schopní nadväzovať kontakty s ostatnými, ľudia, ktorí majú potenciál byť v živote produktívni.

Prvé roky života (od narodenia až do 6 rokov) sú veľmi dôležitým obdobím, keď sa buduje pevný základ toho, kým sa dieťa stane. Všetci rodičia dúfajú, že pre svoje deti nájdu ten najlepší vzdelávací program. Uvedomujú si trvalý vplyv poznatkov získaných v ranom veku na vývoj a vzdelávanie dieťaťa v budúcnosti. V čom spočíva filozofia a prax metódy Montessori, ktorá oslovila mnohých rodičov?

Doktorka Maria Montessori, talianska pediatrička a vizionárka v oblasti pedagogiky, ktorá vytvorila túto metódu, spozorovala, že deti sa učia najlepšie vďaka skúsenostiam a že praktické učenie im pomáha, aby všetkému hlbšie a dôslednejšie porozumeli.

Základom vzdelávania metódou Montessori je starostlivo pripravené vzdelávacie prostredie, ktoré ponúka bohaté možnosti získavania poznatkov.

Všetky vzdelávacie aktivity v Montessori triede podporujú deti vybrať si zmysluplnú a podnetnú činnosť podľa ich záujmov a schopností. Takýto prístup s orientáciou na dieťa posilňuje v deťoch motiváciu, zvyšuje ich pozornosť a podporuje pocit zodpovednosti.

Neprerušované vzdelávacie bloky (zvyčajne 2 a viac hodín) umožňujú deťom pracovať vlastným tempom a naplno sa venovať konkrétnej aktivite. Pracovný cyklus dieťaťa sa začína výberom aktivity, ktorej sa následne venuje, kým ho zaujíma, potom uprace pomôcky, vráti ich na poličku a vyberie si inú aktivitu. Tento cyklus podporuje rozvoj koordinácie, koncentrácie, samostatnosti a zmyslu pre poriadok a zároveň si dieťa osvojuje rôzne zručnosti.

Spojenie rôznych vekových skupín umožňuje mladším deťom učiť sa od starších a pozorovaním objavovať nové podnety; staršie deti upevňujú a rozvíjajú svoje poznatky tým, že osvojené koncepty odovzdávajú ďalej, rozvíjajú svoje vodcovské schopnosti a sú vzorom pre mladšie deti.

Deti sa v Montessori triede postupne zoznamujú s pokročilejšími pomôckami v rámci učebného programu a absolvujú premyslené a fascinujúce lekcie z 5 vzdelávacích oblastí: praktický život, zmyslové vnímanie, matematika, jazyk a kozmická výchova.


Praktický život

Aktivity z praktického života rozvíjajú okrem špecifických zručností aj samostatnosť a koordináciu jemnej a hrubej motoriky.


Zmyslové vnímanie

Zmyslové vnímanie je základom vzdelávania a rozvíja schopnosti klasifikovať, triediť a rozlišovať predmety, čo sú zručnosti potrebné v matematike, geometrii a jazyku.


Matematika

Praktickými aktivitami sa deti naučia identifikovať číslice a priraďovať ich k zodpovedajúcim množstvám, základný desiatkový systém a mnohé iné.


Jazyk

Prácou s praktickými materiálmi deti spoznávajú hlásky písmen a učia sa, ako ich kombinovať so symbolmi písmen aby vytvorili slovo, ako zostavovať frázy a vety, aj ako používať ceruzku alebo čítať.


Kozmická výchova

Deti spoznávajú okolitý svet. Objavovanie podobností a rozdielov medzi ľuďmi a miestami im pomáha pochopiť a oceniť rozmanitosť nášho sveta, ako aj rešpektovať všetko živé.